വിശ്വമാനവികം

............................................ആദ്യം മനുഷ്യനാവുക; എന്നിട്ടാകാം ഹിന്ദുവും, മുസ്ലീമും, ക്രിസ്ത്യാനിയും, യുക്തിവാദിയും, കോൺഗ്രസ്സും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും.....................

Monday, November 10, 2014

മുത്തശ്ശി (കവിത)


5 comments:

ajith said...

കൊള്ളാലോ കവിത.
എഴുതിയതും സജീം തന്നെയാണോ!!

ഇ.എ.സജിം തട്ടത്തുമല said...

അതെ

ഇ.എ.സജിം തട്ടത്തുമല said...

അതെ, ഞാൻ എഴുതിയതാണ്

കുഞ്ഞൂസ് (Kunjuss) said...

മുത്തശ്ശിക്കവിത നന്നായിരിക്കുന്നു സജീം....

ബിലാത്തിപട്ടണം Muralee Mukundan said...

‘എരിയിണ വെയിലും ,മായിണ വെയിലും നോക്കിയിരിപ്പൂ ..മുത്തശ്ശി....‘
നല്ല ഇമ്പമുള്ള കേൾവി... വെരി നൈസ് ഭായ്