വിശ്വമാനവികം

............................................ആദ്യം മനുഷ്യനാവുക; എന്നിട്ടാകാം ഹിന്ദുവും, മുസ്ലീമും, ക്രിസ്ത്യാനിയും, യുക്തിവാദിയും, കോൺഗ്രസ്സും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും.....................

Wednesday, October 31, 2012

ചില ശരിതെറ്റുകൾ


ചില ശരിതെറ്റുകൾ

ശശി തരൂരിന്റെ പഴയ കാറ്റിൽക്ലാസ്സ് പ്രയോഗം തെറ്റ്
ശശി തരൂരിന്റേത്  ലക്ഷങ്ങളുടെ വിലയുള്ള  ഭാര്യയെന്ന്
നരേന്ദ്ര മോഡി പറഞ്ഞത് തെറ്റ്
ശശി തരൂരിന്റെ ഭാര്യയെ യൂത്ത്  കോൺഗ്ഗ്രസ്സ് അനുയായികൾ
തൊട്ടപമാനിച്ചത്   തെറ്റ്
ശശി തരൂർ പ്രണയഗുരുവെന്ന് ബി.ജെ.പി വക്താവ്
മുക്താർ അബ്ബാസ് നഖ്‌വി പറഞ്ഞത് തെറ്റ്
ശശി തരൂർ പ്രണയിച്ചതും
പ്രണയിച്ച സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചതും
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ശരികൾ
അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം
തരൂരിന്റെ ഭാര്യയെ  അപമാനിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ
കരണക്കുറ്റിയ്ക്കിട്ട് അവർ കൊടുത്തത് വളരെ ശരി
സ്ത്രീകളായാൽ അങ്ങനെയും വേണം ചങ്കൂറ്റം
തരൂർ വീണ്ടും മന്ത്രിയായതുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക്
എന്ത്  പ്രയോജനമെന്നത് പക്ഷെ, കണ്ടുതന്നെ അറിയുക!

1 comment:

Nidheesh Krishnan said...

തെറ്റും ശരിയും
വളരെ നന്നായി എഴുതി ....